Właściwe urzędy

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Lindleya 14,
02-013 Warszawa
tel:  22 584 51 00 centrala, 22 58 45 306 sekretariat
fax: 22 625-50-06
e-mail: us1449@mz.mofnet.gov.pl
www.warszawa.apodatkowa.gov.pl

ZUS
Inspektorat Warszawa – Ochota
podlega pod: ZUS I oddział w Warszawie
ul. E. Orzeszkowej 14
02-374 Warszawa
tel: 22 560 16 00
www.zus.pl

Krajowy Rejestr Sądowy – XII Wydział KRS
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa
tel.: 22 440 06 91
tel: 22 440 06 92
www.warszawa.so.gov.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21,
02-134 Warszawa
tel.: 22 464 20 00
fax: 22 846 78 31
e-mail: g.silny@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl